I forbindelse med utvidelse av parkeringsplassen på Sjusete må ein sage ned nokre trær på nedsida av vegen innerst på parkeringsplassen. Viss det er nokon som ynskjer saga ned trærne og ta dei til ved så er det fint. Ta kontakt med Einar Oppsanger eller Sigurd Sande om du ynskjer å fella trærne.